Cuma namazı nasıl kılınır? Abdest nasıl alınır? Cuma namazı kaç rekattır?

Müslümanların kutsal bugünü cuma geldi! Cuma namazına evvel kez gidecek veyahut cumada ne yapılacağını karıştıranlar amaciyla cuma namazına değin heyecan edilenler haberimizde. Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazı kaç rekattır? Abdest nasıl alınır? sorularının Cevabını ve cuma namazına değin bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz….

İslam aleminğin mukaddes cuma gününü camide kulluk görev ederek gerçekleştirmek istek eden yurttaşlarımız Cuma namazı nasıl kılınır, abdest nasıl alınır? Cuma namzı kaç rekat? sorularının Cevabını arıyor. Yaklaşan cuma namazı öncesi bu mevzunun Cevabını arayan bütün yurttaşlarımızı haberimize dvet ediyoruz. İşte cuma namazına değin heyecan edilen konular ve yanıtları…

CUMA NAMAZI ne türlü KILINIR?

Cuma namazı kılınırken evvel sünnet tıpkı öğle namazının evvel sünneti benzeri kılınır. Sünnetin derhal peşinden imam-hatip minbere çıkarak oturur. Müezzin, dahil ezanı okur. Ezandan ardindan imam-hatip kalkarak iki kısımdan oluşan hutbeyi okur. Hutbede cemaati dinî konularda bilgilendirici ve manipülatör konuşma yapar. Hutbe okunduktan ardindan imam-hatip minberden inerek cemaatin önüne geçer ve cemaate iki rekât Cuma namazı kıldırır. İmam-hatip, Cuma namazının farzına ve cemaate imam olmaya, cemaat de Cuma namazına niyet eder. Tıpkı cemaatle kılınan erken namazı benzeri iki rekât Cumanın farzı kılınır. Cuma namazında imam-hatip, Fatiha ve zamm-ı sûreyi sesli olarak okur. Cuma namazının farzı kılındıktan sonra, cumanın nihayet sünneti kılınır. Bu sünnet, öğlenin evvel sünneti benzeri kılınır. böylelikle Cuma namazı tamamlanmış olur.

ABDEST ne türlü ALINIR?

Elleri yıkama
“Eûzübillahimine şşeytanirracim-Bismillahirrahmanirrahim” Önce eller bileklere civarindan ve parmak araları da ovuşturularak üç kez yıkanır.

Ağza su verme
Sağ elimize üç kez su alarak ağzımıza veririz. Her su alışta ağzımızı çalkalayarak ağızdaki suyu dökeriz.

Buruna su verme
Tekrar avucumuza su alarak üç kez burnumuza veririz. Sol el ile de sümkürür temizleriz.

Yüzü yıkama
Sonra iki avucumuza su alarak saç bitiminden çene altına civarindan yüzümüzü üç kez yıkarız.

Sağ kolu yıkama
Önce sağ kolu dirsekle birlikte üçer kez yıkarız.

Sol kolu yıkama
Sonra sol kolu dirsekle birlikte üçer kez yıkarız.

Başı mesh etmek
Sağ elimizle başımızın dörtte tek tanesini mesh ederiz. Başka bir deyişle sağ elimizi ıslatıp başın dörtte tek tanesini sıvazlayarak ıslatırız.

Kulakları mesh etmek
Her iki eli de ıslatıp serçe parmaklarımızla kulaklarımızın içini mesh ederiz. Kulakların art bölümünü ise baş parmaklarımızla mesh ederiz.

Boynu mesh etmek
Sonra baş ve serçe parmaklarımızı kullanmadan işaret, ortada ve yüzük parmaklarımızın dışı ile boynumuzu da mesh ederiz.

Ayakları yıkama
Ayaklara gelince, parmaklardan başlayarak evvel sağ ardindan sol ayağımızı topuk kemiği ile birlikte üçer sefer yıkarız.

Ayaklarımızı yıkarken parmak aralarımızın iyice yıkanmasına dikkat etmemiz gerekir.

CUMA NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Cuma namazı dört rekât evvel sünnet, iki rekât farz ve dört rekât nihayet sünnet olmak üzere on rekâttır.

Cuma namazı hür ve hür olmayanlara, yolcu olanlara, hasta kisi olanlara, kör olanlara, ayakları olmayan sata kimselere farz değildir. Ama bunlar Cuma’yı kılarlarsa hatri sayilir büyüklükte tek sevap kazanırlar.

cuma-namazi-nasil-kilinir

CUMA NAMAZI KİMLERE FARZDIR?

Şu koşulları taşıyan kişiye Cuma namazı kılmak farz olur:

1. Müslüman olmak,
2. Akıllı olmalı,
3. Ergenlik çağına gelmiş olmak,
4. bay olmak,
5. hür ve hür olmak,
6. Mukim olmak (misafir olmamak),
7. sıhhatli olmak,
8. Kör olmamak,
9. Ayakları sağlam olmak.

CUMA NAMAZI KILMAK İÇİN GEREKLİ KİŞİ SAYISI NEDİR?

Cuma namazının sahih olması amaciyla cemaatin koşul olduğu ile alakalı bütün bilginler ittifak etmekle birlikte, İhtiyaç duyulan görülen minimum sayının kaç olduğu hususunda değişik görüşler belirtmişlerdir. Cuma namazının kılınabilmesi için, İmam Ebu Hanife ve İmam Muhammed’e göre, imamın dışında asgari üç, Ebu Yusuf’a göre ise, iki kişinin bulunması gerekir (İbnü’l-Hümam, Fethu’l-Kadir, II/31).

Şafii ve Hanbeli mezheplerine göre, asgari kırk kişi bulunmalıdır (Nevevi, el-Mecmu’, IV, 353; İbn Kudame, Muğni, II, 171, 217).
Maliki mezhebine göre ise on iki kişinin bulunması şarttır (Huraşi, Şerhu Muhtasari Halil, II, 76-77).

Hz. Peygamber (s.a.s.)’in Medine’ye hicretinden evvel Nakiu’l-Hadamat’ta kılınan cuma namazında kırk kişi hazır bulunmuştu (İbn Mace, Salat, 78). ama dahada az kişi ile de cuma namazı kılındığı da bilinmektedir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.)’in buyruğu ile Mus’ab b. Umeyr Medine’de 12 kişiye cuma namazını kıldırmıştır (Beyhaki, es-Sünenü’l-Kübra, III, 255).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir